Am să


Am să te citesc cu palmele-amîndouă
și cu buzele moi,
am să-ţi desenez conturul
cu degetele,
am să-mi adap ochii
din ochii tăi,
gura din gura ta,
inima din focul
inimii tale,
am să te întregesc
ca să mă întregeşti,
am să-mi scrijelesc
numele cu unghiile
pe umărul drept,
să nu-l mai poată
şterge niciun val,
tu ai să-ți tatuezi
numele cu dinţii
pe lobul urechii,
să-l port cu mine mereu,
îl vei dărui auzului meu
pe veci şi sufletul
n-o să mai poată recunoaşte
niciun alt nume după tine.
Am să te citesc,
ai să mă citeşti,
am să te iubesc,
ai să mă iubeşti
şi azi şi mîine
şi-n ziua naşterii de-a doua
cînd vom păşi orbi
pe tărîmul albastru al ochilor tăi.