Tu poți?


Ţi-aş iubi mâinile
de-ai şti să aduni în căuşul lor
lacrima de pe obraz.
Ochii-ar rămâne fără nor,
pentru tine.
Ţi-aş iubi inima
De mi-ai adăposti în bătaia ei
aripa frântă.
Rana s-ar vindeca şi-aş zbura
alături de tine.
Ţi-aş putea iubi ochii
de-ar şti să oglindească cerul.
Am da drumul viselor
să zboare libere.
Ţi-aş putea iubi asprimea,
de-ai şti să ascunzi sub platoşa ei
clocotul inimii.
Tremurul i s-ar domoli.
Şi rana adâncă din frunte-aş putea
să ți-o iubesc,
lumina mea o va vindeca.
Da, te-aş putea iubi aşa cum eşti,
de m-ai iubi.
Tu poţi?