Urc


Sunt mica ciocîrlie
îndrăgostită de soare,
urc în fiecare dimineaţă
drumul pînă la tine
şi sper să ajung să-ţi ating
cu aripa o rază.
Îmi scald privirea în cerul
ochilor tăi, cînd ziua se sărută
cu noaptea, zorile mă duc
mai aproape de tine şi urc
mereu, chiar de ştiu
că flacăra ta mă va preface,
cîndva, în scrum.