blestem


face-m-aş privighetoare
să am pădurea la picioare
şi fluturii să se oprească-n zbor
vrăjiţi de glasul meu cu dor.
face-m-aş val zglobiu de izvor,
să se adape din mine căprioarele,
în unda mea să-şi spele cerbii coarnele
şi urşii labele,
să curg peste pietre ca viaţa
peste om şi piatra
să poarte numele meu.
face-m-aş măr în răscruci
s-adun sub floarea mea îndrăgostiţii,
din merele mele să muşte cu poftă călătorii.
face-m-aş brad în munte,
să sprijin cu vîrful zborul vulturului
şi baierile cerului.
face-m-aş bob de grîu
să încolţesc primăvara sub zăpadă,
să simt cu urcă seva-n rădăcini,
să mă coacă femeile vara în ţest de lut pe vatră.
Face-m-aş tăiş de cuţit,
să mă înfig adînc în gîtul mieilor,
să simt clocotul sîngelui
înghiţit de tăcerea pămîntului.
Face-m-aş nor,
să-ţi plîng pe lumina ochilor
să ştie că i-am iubit
şi m-au minţit pînă la sfîrşit.
Face-m-aş vis de noapte
să mă topesc ca un abur la ziuă,
să nu mă doară decît zorile cu rouă
cînd soarele sărută zarea.

Desculţă


Păşesc desculţă
prin cioburi ascuţite de lumină,
pe lîngă mine trec zile
încălţate cu galoşi de pîslă,
bat pas de defilare anii în bocanci sodăţeşti,
gînduri grele trec ca şenila de tanc
peste asfaltul încins şi tulbură zborul
pescăruşilor ce-mpung cu aripi frînte,
cerul.
În depărtare bătrînul lup urlă la lună,
doar ochii mei aduc ploaia
ca pe o binecuvîntare peste buzele
crăpate ale pămîntului.