Vor trece anii


Vor trece anii ca un vis în zori
şi poate, într-o bună zi,
îţi va fi dor,
atât de dor c-ai vrea să-mi simţi
buzele moi
şi palma caldă pe obraz,
s-adormi în prag de dimineţi
învăluit în sărutări,
cum aţipeai, pierdut în nori,
cînd mă iubeai.
Să închizi ochii şi să laşi
să-ţi pice-n palmă
o lacrimă,
voi strecura-n căldura ei
sărutul, ca odinioară,
cînd îmi făceam din palma ta
un leagăn pentru sărutări.
De-o fi să-ţi fie cîndva dor,
atît de dor,
cheamă-mă, o să cobor
să-mi iau pe rînd cîte-un sărut
din amintiri şi voi pleca
cu visul tău şi cu amarul ce-ar putea
să-ţi tulbure pentru o clipă
lacrima.