pînă să te cunosc


pînă să te cunosc m-am risipit
ca boabele de rouă
în soarele dimineţii
tu ai venit,
te-ai aşezat alături
şi m-ai învăluit
cu adîncul ochilor tăi albaştri.
De-atunci mă adun
strop cu strop
să-ţi pot potoli setea
şi atunci cînd, obosită
de viaţă,voi merge
să mă odihnesc puţin
sub piatră.
18449628_1169831983143436_4596156316310629613_o (1)

Întinde mîna


Întinde mîna și prinde
secundele ce mi se strecoară
printre degete
ca nisipul într-o clepsidră.
Grăbește-te,
mîinile mele nu sunt impermeabile,
timpul se scurge în voie printre ele,
rămîn mereu doar cîțiva stropi
în căușul palmei,
cît să adape, dimineața devreme,
ciocuri însetate de ciocîrlii
așa că te rog pe tine,
suflete,
întinde mîna și oprește-le scurgerea,
spală-ți ochii în apa răsăritului
ca toate zilele
ce vor mai izvorî din pămîntul
acesta mănos al vieții mele
să se oglindească pe rînd în cerul
ochilor tăi.
Întinde mîna, te rog
și oprește risipa secundelor
ce-mi mor.

2017-10-14 20.20.21

Teamă


Lumea asta a devenit prea strîmtă
pentru atîtea orgolii
bine crescute
și-am cam înțepenit de nemișcare
de cînd mă tot feresc 
să nu calc pe unul sau pe altul.
Umbra mea se întinde cam mult
și ea e-n pericol să calce
pe alte umbre mai bine înfipte
în realitate.
Prea mă sufoc,
cred că și respirația atinge
alte respirații.
Aș închide ochii,
că și de privirea mea se-mpiedică
alte priviri mînioase.
Mi-e tot mai teamă să ies din casă,
dacă într-o zi nu voi mai întîlni
pe drum
nici măcar un om?
E cod roșu de vreme rea
și e uriaș pericolul ca toți să sfîrșească
înghițiți de orgoliile astea flămînde.
bine hrănite.

18766523_1184707021655932_9160381037333520261_o